Napashop.net clip-on earrings

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

kp-icon-203ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าของ www.napashop.net ค่ะ ทางร้านมีเงื่อนไขที่ขอแจ้งให้ทราบดังนี้

1. กรุณาโอนเงินค่าสินค้าภายใน 5 วันนับจากวันสั่งซื้อ

2. หากพ้นกำหนด 5 วัน ลูกค้ายังไม่ชำระค่าสินค้า ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบสั่งซื้อ

3. ทางร้านจะส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดจากวันที่ได้รับค่าสินค้า กรณีวันถัดไปเป็นวันหยุดทำการของไปรษณีย์ ทางร้านจะส่งในวันที่ไปรษณีย์เปิดทำการ

4. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทย

4.1 ไปรษณีย์ลงทะเบียน จะใช้เวลา 2-5 วันนับจากวันส่ง ขึ้นกับที่อยู่ผู้รับ

4.2 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จะใช้เวลา 1-2 วันนับจากวันส่ง

ทั้งนี้ อาจมีความล่าช้าได้ในช่วงเวลาเทศกาลต่างๆ ที่มีผู้ใช้บริการไปรษณีย์เป็นจำนวนมาก

5. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับผู้ส่ง (napashop.net) เนื่องจากไม่มีผู้รับ ไม่มีที่อยู่ตามจ่าหน้า หรือกรณีอื่นๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของทางร้าน ทางร้านยินดีส่งไปให้อีก 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่าส่งเพิ่ม แต่หากเกิดจากความผิดพลาดของผู้สั่งจากการกรอกรายละเอียดไม่ถูกต้อง หรือผู้รับไม่อยู่ ทางร้านจะคิดค่าส่งตามวิธีการส่งที่ลูกค้าต้องการให้ส่งใหม่

ขอบคุณค่ะ

ตะกร้าของคุณ

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า