Napashop.net clip-on earrings

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก---NapaShop.net----ต่างหูหนีบ > พวงกุญแจ/ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ

Print

พวงกุญแจ/ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ

พวงกุญแจ/ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ


เรียงลำดับ:
ชื่อ รหัสสินค้า ราคา รูปภาพย่อ รายละเอียด แก้ไข
ST-013 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 13 ST-013 30 บาท เป็นคริสตัลสวารอฟสกี้ กับอะไหล่ปลาลายสวยๆ ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 2 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ ~~~สั่งเป็นคริสตัลสีอื่นได้ค่ะ~~~

ST-012 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 12 ST-012 40 บาท ห้อยคริสตัลสวารอฟสกี้ 4 มม. และอะไหล่รูปปลา น่ารักมากๆ ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 3.5 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ ~~~สั่งเป็นคริสตัลสีอื่นได้ค่ะ~~~

ST-011 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 11 ST-011 40 บาท เป็นมุกแก้วสวารอฟกี้ 6 มม. ห้อยอะไหล่รูปปลาน่ารัก ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 2.5 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ

ST-010 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 10 ST-010 45 บาท เป็นมุกแก้วสวารอฟกี้ 6 มม. และคริสตัลสวารอฟสกี้ 4 มม. ห้อยอะไหล่รูปปลาโลมาน่ารัก ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 3.7 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ ~~~สั่งเป็นคริสตัลสีอื่นได้ค่ะ~~~

ST-009 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 9 ST-009 30 บาท เป็นคริสตัลสวารอฟสกี้ กับอะไหล่รูปปลา ลายสวยๆ ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 3 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ ~~~สั่งเป็นคริสตัลสีอื่นได้ค่ะ~~~

ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ ชุดที่ 2 (ซื้อ 10 แถม 1) ST-002-รวม 25 บาท ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ/ห้อยแฟลชไดรฟ์ ราคา 25 - 55 บาท แล้วแต่แบบ -ซื้อ 10 แถม 1 คละแบบได้ทุกแบบทุกชุด -แถมอันราคาต่ำสุด ในแบบที่ลูกค้าเลือกซื้อ -ลูกค้าสั่งเปลี่ยนสีคริสตัลได้ -ระบุรายการแถมในช่องข้อความจากลูกค้า ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 2.5 - 3 ซม.

ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ ชุดที่ 1 (ซื้อ 10 แถม 1) ST-001-รวม 25 บาท ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ/ห้อยแฟลชไดรฟ์ ราคา 25 - 55 บาท แล้วแต่แบบ -ซื้อ 10 แถม 1 คละแบบได้ทุกแบบทุกชุด -แถมอันราคาต่ำสุด ในแบบที่ลูกค้าเลือกซื้อ -ลูกค้าสั่งเปลี่ยนสีคริสตัลได้ -ระบุรายการแถมในช่องข้อความจากลูกค้า ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 2.5 - 3 ซม.

ST-008 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 8 ST-008 50 บาท เป็นคริสตัลสวารอฟสกี้ขนาด 4 มม. กับอะไหล่รูปใบไม้ ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 3 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ ~~~สั่งเป็นคริสตัลสีอื่นได้ค่ะ~~~

ST-007 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 7 ST-007 45 บาท เป็นมุกแก้วสวารอฟกี้ 6 มม. และคริสตัลสวารอฟสกี้ 4 มม. ห้อยอะไหล่รูปสี่เหลี่ยมลายน่ารัก ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 3 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ ~~~สั่งเป็นคริสตัลสีอื่นได้ค่ะ~~~

ST-006 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 6 ST-006 45 บาท เป็นคริสตัลสวารอฟสกี้ 4 มม. และมุกแก้วสวารอฟกี้ 6 มม. ห้อยอะไหล่รูปผีเสื้อสวยๆ ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 3 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ ~~~สั่งเป็นคริสตัลสีอื่นได้ค่ะ~~~

ST-005 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 5 ST-005 35 บาท เป็นคริสตัลสวารอฟสกี้ กับเปลือกหอยกลม ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 3.3 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ ~~~สั่งเป็นคริสตัลสีอื่นได้ค่ะ~~~

ST-004 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 4 ST-004 30 บาท เป็นคริสตัลสวารอฟสกี้ กับอะไหล่รูปสี่เหลี่ยม ลายสวยๆ ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 2.7 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ ~~~สั่งเป็นคริสตัลสีอื่นได้ค่ะ~~~

ST-003 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 3 ST-003 30 บาท เป็นคริสตัลสวารอฟสกี้ กับอะไหล่รูปสี่เหลี่ยม ลายสวยๆ ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 3 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ ~~~สั่งเป็นคริสตัลสีอื่นได้ค่ะ~~~

ST-002 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 2 ST-002 30 บาท เป็นคริสตัลสวารอฟสกี้ กับอะไหล่รูปผีเสื้อ ลายสวยๆ ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 3 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ ~~~สั่งเป็นคริสตัลสีอื่นได้ค่ะ~~~

ST-001 ที่ห้อยโทรศัพท์/แฟลชไดรฟ์ แบบที่ 1 ST-001 25 บาท เป็นอะไหล่รูปผีเสื้อ กับสี่เหลี่ยมลายดอกไม้ ขนาดตัวห้อยยาวประมาณ 2.5 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็ได้ น่ารักค่ะ

PB-003 ที่ห้อยโทรศัพท์/พวงกุญแจ รูปหัวใจ PB-003 45 บาท ใช้ลูกปัดญี่ปุ่นอย่างดีค่ะ สีสดใส ขนาดแผ่นกว้าง 2 ซม. ยาว 2.3 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็น่ารักค่ะ

PB-001 ที่ห้อยโทรศัพท์/พวงกุญแจ รูปร่ม PB-001 75 บาท ใช้ลูกปัดญี่ปุ่นอย่างดีค่ะ สีสดใส ขนาดแผ่นกว้าง 3 ซม. ยาว 3.5 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็น่ารักค่ะ

PB-002 ที่ห้อยโทรศัพท์/พวงกุญแจ รูปรถ PB-002 80 บาท ใช้ลูกปัดญี่ปุ่นอย่างดีค่ะ สีสดใส ขนาดแผ่นกว้าง 3 ซม. ยาว 3.5 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ ใช้ห้อยโทรศัพท์มือถือ หรือห้อยแฟลชไดร์ฟ ก็น่ารักค่ะ

P1-001 จี้รูปหัวใจ คริสตัลสวารอฟสกี้สีฟ้า+ฟ้าอ่อน P1-001 350 บาท ใช้คริสตัลสวารอฟสกี้สีฟ้า+ฟ้าอ่อน ขนาด 4 มม. ร้อยเป็นรูปหัวใจค่ะ ขนาดกว้างประมาณ 3.5 ซม. สูงประมาณ 3 ซม.

PS-001 จี้หัวใจ สีขาว-แดง PS-001 150 บาท ใช้ลูกปัดญี่ปุ่น กับคริสตัลสวารอฟสกี้ ขนาด 3 มม. กับ 4 มม. ถักเป็นจี้รูปหัวใจ ขนาดประมาณ 5x3 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ

PS-002 จี้หัวใจ สีชมพู PS-002 150 บาท ใช้ลูกปัดญี่ปุ่น กับคริสตัลสวารอฟสกี้ ขนาด 3 มม. กับ 4 มม. ถักเป็นจี้รูปหัวใจ ขนาดประมาณ 5x3 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ

PS-003 จี้หัวใจ สีน้ำตาลเข้ม PS-003 150 บาท ใช้ลูกปัดญี่ปุ่น กับคริสตัลสวารอฟสกี้ ขนาด 3 มม. กับ 4 มม. ถักเป็นจี้รูปหัวใจ ขนาดประมาณ 5x3 ซม. เก๋มากๆ ค่ะ

PS-004 จี้น้องหมาพุดเดิ้ล PS-004 150 บาท ใช้คริสตัลสวารอฟสกี้ ขนาด 4 มม. สีชมพู ถักเป็นน้องหมาชิวาว่า ตรงหูใช้คริสตัลหัวใจค่ะ น่ารักมากๆ ขนาดประมาณ 1.5x2.5x2.5 ซม. (หน้าxข้างxสูง)

PS-005 จี้น้องหมาชิวาว่า สีชมพู PS-005 400 บาท ใช้คริสตัลสวารอฟสกี้ ขนาด 4 มม. สีชมพู ถักเป็นน้องหมาชิวาว่า ตรงหูใช้คริสตัลหัวใจค่ะ น่ารักมากๆ ขนาดประมาณ 1.5x2.5x2.5 ซม. (หน้าxข้างxสูง)

PS-006 จี้น้องหมาบูลเทอเรีย PS-006 400 บาท ใช้คริสตัลสวารอฟสกี้ ขนาด 4 มม. สีขาวขุ่น (White Opal) กับสีเทาใส ถักเป็นน้องหมาบูลเทอเรีย หน้าตาดี น่ารักน่าเลี้ยงมากๆ ขนาดประมาณ 2x4x3 ซม. (หน้าxข้างxสูง)  • «« หน้าแรก
  • « ย้อนกลับ
  • 1
  • ถัดไป »
  • สุดท้าย »»


แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 25 จาก 25

ตะกร้าของคุณ

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า